004

Ministarstvo ekonomije Crne Gore, u saradnji sa luksemburškom agencijom za razvojnu saradnju (Lux-Development), implementira program ENERGY WOOD, koji ima za cilj uspostavljanje atraktivnog i održivog finansijskog mehanizma za obezbjeđivanje kredita za domaćinstva za ugradnju sistema za grijanje (kotlova i peći) na moderne oblike biomase (pelet, briket). Sredstva za implementaciju ENERGY WOOD programa, u iznosu od 130.000 €, obezbijeđena su u okviru FODEMO projekta (Razvoj šumarstva u Crnoj Gori), koji se finansira od strane Vlade Velikog Vojvodstva Luksemburga. Kao jedni od kvalifikovanih distrubutera/instalatera jeste i naša firma u konzorcijuma sa firmom "Matino Company" (ex. "Peštan Comerc") iz Bijelog Polja. Za sve bliže informacije možete se obratiti na naše brojeve telefona.

POVOLJNOSTI KOJE NUDI PROGRAM ENERGY WOOD Mogući pojedinačni iznosi kredita do 3500 € za domaćinstva, sa periodom otplate do 5 godina, sa kamatnom stopom od 0%, Pojednostavljenje procedura i administrativnih kanala u cilju olakšavanja brze i efikasne procedure odobravanja i isplate kredita sa ugradnju sistema na grijanje na biomasu, uključujući i smanjenje naknada za obradu kredita. Kvalifikovani distributeri/instalateri obezbjeđuju 1 (jednu) godinu garantnog perioda za potpun ili djelimičan kvar (osim ako su pitanju neadekvatni uslovi za rad ili neadekvatno rukovanje), Kvalifikovani distributeri/instalateri su odgovorni za pružanje usluga održavanja ugrađenih sistema tokom i nakon perioda garancije.

MEHANIZAM PROGRAMA ENERGY WOOD Ministarstvo ekonomije unaprijed deponuje sredstva namijenjena za subvenciju kamatne stope do 0%, kod banaka partnera na Programu (Hypo Alpe Adria banka i NLB Montenegrobanka). Odobreni iznos kredita, banka prebacuje na račun firme distributera/instalatera na bazi dostavljene profakture/računa. Izabrani kvalifikovani distributeri/instalateri sistema za grijanje na biomasu, instaliraju i održavaju sisteme za kupce. Kupac banci otplaćuje beskamatni kredit u jednakim mjesečnim ratama.

CILJEVI PROGRAMA ENERGY WOOD Obezbjeđivanje povoljnih kredita za građane za ugradnju sistema za grijanje na moderne oblike biomase (kamatna stopa 0%), Postizanje ekonomskih i energetskih ušteda kroz uvođenje visoko-efikasnih tehnologija, Doprinos smanjenju emisija štetnih gasova kroz korišćenje energenata koji imaju manje štetan uticaj na životnu sredinu, Stvaranje tržišta za veću upotrebu sistema za grijanje na moderne oblike biomase, Obezbjeđivanje učešća finansijskih institucija uz smanjeni rizik, pri ulasku u novi segment na tržištu.

Nazad na prethodnu stranu