• Sportska dvorana Univerziteta Crne Gore" - Podgorica

  INVESTITOR/NARUČILAC:
  Direkcija javnih radova Crne Gore
  OPIS RADOVA:
  Instalacija sistema klimatizacije i ventilacije
  GODINA: 2015.

 • JU Dom učenika i studenata - Podgorica

  INVESTITOR/NARUČILAC:
  JU DOM UČENIKA I STUDENATA Podgorica
  OPIS RADOVA:
  Instalacija sistema klimatizacije i ventilacije
  GODINA: 2013.

 • SOLIDARNE-ZGRADE-BAR
  Stambene zgrade A8, A9 i A10 - Bar

  INVESTITOR/NARUČILAC:
  CRNOGORSKI FOND ZA SOLIDARNU STAMBENU IZGRADNJU PODGORICA
  OPIS RADOVA:
  Instalacija sistema za snabdijevanje toplom vodom uz pomoć solarnih panela
  GODINA: 2013.

 • Kontrolno mjerni centar - Podgorica

  INVESTITOR/NARUČILAC:
  AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST Podgorica
  OPIS RADOVA:
  Instalacija sistema klimatizacije i ventilacije
  GODINA: 2012.

 • Gradska biblioteka "Radosav Ljumović" - Podgorica

  INVESTITOR/NARUČILAC:
  CIJEVNA KOMERC Podgorica
  OPIS RADOVA:
  Instalacija sistema klimatizacije i ventilacije
  GODINA: 2011.

 • O.Š. "Risto Manojlović" i Osnovna muzička škola - Kolašin

  INVESTITOR/NARUČILAC:
  NEIMAR INŽENJERING Podgorica
  OPIS RADOVA:
  Instalacija sistema centralnog grijanja na lož ulje i sprinkler sistema
  GODINA: 2011. i 2008.

 • Dom solidarnosti Crvenog krsta Crne Gore - Sutomore

  INVESTITOR/NARUČILAC:
  GRADNJA PROMET Danilovgrad
  OPIS RADOVA:
  Instalacija sistema klimatizacije
  GODINA: 2010.

1 2 3 4 5