• MUP - Nikšić

  INVESTITOR/NARUČILAC:
  MUP Nikšić
  OPIS RADOVA:
  Instalacija sistema centralnog grijanja na lož ulje
  GODINA: 2008.

 • SOLIDARNE-ZGRADE-BAR
  JP Gradsko zelenilo - Podgorica

  INVESTITOR/NARUČILAC:
  Opština Podgorica
  OPIS RADOVA:
  Instalacija sistema centralnog grijanja upravne zgrade na čvrsto gorivo
  GODINA: 2008.

 • JU Kakaricka gora - Podgorica

  INVESTITOR/NARUČILAC:
  Opština Podgorica
  OPIS RADOVA:
  Instalacija sistema centralnog grijanja na struju
  GODINA: 2008.

 • NLB banka - Podgorica

  INVESTITOR/NARUČILAC:
  NLB banka - Podgorica
  OPIS RADOVA:
  Instalacija sistema klimatizacijei ventilacije
  GODINA: 2007.

 • Poslovni centar "MEXX" - Nikšić

  INVESTITOR/NARUČILAC:
  "MEXX" - Nikšić
  OPIS RADOVA:
  Instalacija sistema klimatizacije
  GODINA: 2007.

 • Kancelarije FSCG na Gradskom stadionu - Podgorica

  INVESTITOR/NARUČILAC:
  FSCG Podgorica
  OPIS RADOVA:
  Instalacija sistema klimatizacije i ventilacije
  GODINA: 2007.

1 2 3 4 5