• Pravni i Ekonomski fakultet Univerziteta Crne Gore (nadogradnja) - Podgorica

    INVESTITOR/NARUČILAC:
    DIREKCIJA JAVNIH RADOVA Podgorica
    OPIS RADOVA:
    Instalacija sistema centralnog grijanja
    GODINA: 1995.

1 2 3 4 5