004

Pelet je energetsko gorivo koje se dobija posebnim tehnološkim postupkom mljevenja, sušenja i presovanja raznih bio materijala. On predstavlja veoma efikasno gorivo, a kao sirovina za njegovu proizvodnju može da posluži drvo iz šumskog otpada, ogrijevno drvo, piljevina i ostali otpad iz prerade drveta ( drveni pelet ). U savremenim uslovima življenja, kada se akcenat stavlja na očuvanje životne sredine i održivi razvoj, goriva koja se proizvode iz biomase sve više dobijaju na značaju. Korišćenje peleta, kao materijala za ogrijev, ima višestruke prednosti, kako na očuvanje životne sredine, tako i za korisnike:

Korišćenje jedne tone peleta, za istu količinu toplote za grijanje, zamjenjuje 500 litara lož-ulja, ili 450 kg propana-butana, ili 600 kubnih metara prirodnog gasa, ili 4.800 kilovat-časova električne energije. Značajno smanjuje emisiju štetnih gasova poput ugljen dioksida, sumpor dioksida i žive, a po sagorijevanju ostavlja tek 0,5 – 1% pepela. Drveni pelet se proizvodi od 100% prirodnih materijala i ne sadrži dodatna veziva, hemikalije ili aditive U poređenju sa drugim gorivima ili upotrebom električne energije, korišćenje peleta je znatno isplativije Pelet zauzima daleko manje prostora od uglja i ogrevnog drveta.

Nazad na prethodnu stranu